Madrasa Education Ke tehat kul 5 shobe hain

  • NAZIRA……………………BLIND STUDENTS+NORMAL STUDENTS

  • HIFZ…………………………..BLIND STUDENTS+NORMAL STUDENTS

  • AALIMIYAT……………..BLIND STUDENTS+NORMAL STUDENTS

  • TALEEMUL BANAT……….BLIND STUDENTS+NORMAL STUDENTS

  • SHOBA E NASHRO ISHA AT……BRAILLE BOOKS+NORMAL BOOKS

SHOBA E NAZIRA

                IS ME ALHAMDULILLAH NAZIRA QURAN KE SAATH DEENIYAT 5 SAALA PRIMARY COURSE KI BHI THALEEM JO NABEENAO KE LIYE BRAILLE ME AUR NORMAL THALABA KE LIYE NORMAL KITABON KE ZAREEYE THALEEM DI JATI HAI. JIS SE AB TAK TAQREEBAN 100 NABEENA MUSTAFEEZ HUE. (AB ALHAMDULILLAH QIYAM O TA’AM KE SAATH (HOSTEL) KUL 14 TALABA    ZERE   THALEEM     HAIN.

SHOBA E HIFZ

                IS ME ALHAMDULILLAH QURAN  E KAREEM KO BRAILLE THAREEQE PAR HIFZ KARAYA JATA HAI ALHAMDULILLAH IS ME FIL HAAL 50 TALABA TAK THALEEM HAASIL KAR RAHE HAIN. AUR TALABA KO YAAD KARANE KE LIYE KISI BHI AADMI KI MADAD KI ZAROORAT NAHI PADTI THALABA KHUD BRAILLE (NUQTA) WALE QURAN KE ZARIYE APNA SABAQ SABAQ PARA AAMOKHTA AASANI SE YAAD BHI KARTE HAIN AUR ROZANA PABANDI SE SUNATHE HAIN. AB TAK THALABA NOORANI QAIDA SE SHUROO KARKE MUKAMMAL QURAN  E  KAREEM 4 TALIB E ILM HIFZ  KARCHUKE  HAIN. AUR HIFZ E QURAN KE SAATH SAATH  ASSILSILATN NORANIYYA KA 5 SAALA NISAB BHI PADHAYA JATA HAI.

SHOBA E AALIMIYAT

                YE SHOBA DARUL ULOOM DEOBAND KE DARSE NIZAMI KI THARTEEB PAR 5 SAALA NISAB FARSI SE LEKAR MISHKAT THAK KI THALEEM PAR MUSHTAMIL HAI 5 SAAL KE BAAD THALIBE ILM E HADEES KO HINDUSTAN KE MARKAZI DARASGAH DARUL ULOOM DEOBAND YA MAZAHIR ULOOM SAHARANPUR JAISE BADI DARASGAHON SE DAURE SHAREEF KI 1 SAALA THALEEM MUKAMMAL KARNA LAAZIM HAI. ALHAMDULILLAH IS SHOBA KE THEHAT FILA HAAL AWWAL,DUWWAM ME 9 THALABA ZERE THALEEM HAIN AUR DARSE NIZAMI KI THAMAM KITABON KA BRAILLE ZUBAN ME MUNTAQIL KARNE KA KAAM SHUROO HOGAYA HAI AUR “AASAN NAHU HISSA 1”KE SAAT ARABI AWWAL KI TAMAAM KITABEEN  MANZARE AAM PAR AACHUKA HAI ALHAMDULILLAH.

SHOBA E THALEEMUL BANAT

                IS ME ALHAMDULILLAH QURAN  E KAREEM KO HIFZ KARAYA JATA HAI ALHAMDULILLAH IS ME FIL HAAL 48 TAALIBA TAK THALEEM HAASIL KAR RAHI HAIN. AUR AB TAK ALHAMDILILLAH IS SHOBA KE ZARIIYE 21 TAALIBA HIFZE QURAN MUKAMMAL KARKE HAAFIZ HOCHUKI HAIN JIS ME 5 TAALIBA KO 01.02.2015 KO SANAD BHI DIYA GAYA AUR HIFZ E QURAN KE SAATH SAATH DEENIYAT ME BALIGHAAN KA 2 SAALA NISAB BHI PADHAYA JATA HAI.

 

SHOBA E THALEEMUL BANAT FOR BILND

                IS ME ALHAMDULILLAH QIYAAM O TAAM KE SAAT NAZIRAH AUR HIFZ QURAN E KAREEM KI THALEEM DIJATI HAI JIS ME FIL HAAL 5 THAALIBA ZER THALEEM HAIN.

SHOBA E NASHRO ISHA AT

              IS KE ZARIYE SE BRAILLE KITABON KI NASHR KARNA AUR IS KE ALAWA WAQT KE TAQAZE PAR PUMPHLET SHAYA KARNA